Cmentarze z I wojny światowej

Charakterystycznym elementem krajobrazu powiatu gorlickiego są liczne cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej. Najcięższe walki zwane Bitwą Gorlicką rozegrały się 2 maja 1915 roku. Zginęło wtedy około 20 tys. żołnierzy z obu stron. Po walkach tych powstało na terenie Ziemi Gorlickiej kilkadziesiąt cmentarzy. Polecam odwiedzenie chociaż kilku z nich. Najpiękniejszy pod względem architektonicznym, moim zdaniem, jest Cmentarz Rotunda w Regietowie.
Więcej informacji na stronie:
https://www.gorlice.pl/pl/330/0/szlak-cmentarzy-z-i-wojny-swiatowej.html

Cerkwie

Jedną z cech charakterystycznych Beskidu Niskiego jest obecność wielu cerkwi, najczęściej drewnianych. Są piękne i warte zobaczenia. Polecam szczególnie cerkiew w Kwiatoniu wpisaną na listę UNESCO. Warte zobaczenia są również w Uściu Gorlickim, Kunkowej, Leszczynach, w Nowicy, Brunarach, Gładyszowie ,Hańczowej, Skwirtnem, w Bielance, Sękowej i Owczarach.
https://gorydlaciebie.pl/wyprawy/najpiekniejsze-cerkwie-beskidu-niskiego/

Kasztel w Szymbarku

Kasztel w Szymbarku, to dwór obronny, który powstał w XVI wieku.
Do końca XVIII wieku Kasztel był zamieszkiwany przez ród Gładyszów, a potem kolejno Strońskich, Siedleckich i Bronikowskich. Od XIX wieku mieściła się tutaj gorzelnia i magazyn zbożowy, a potem, aż do czasów międzywojennych na parterze ulokowano kuchnię dla czeladzi dworskiej oraz kurnik.
W drugiej połowie XX wieku Kasztel przeszedł gruntowny remont, który ostatecznie zakończono dopiero z początkiem XXI wieku. Od 2011 roku obiekt stał się oddziałem Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
https://malopolska.szlaki.pttk.pl/3349-pttk-malopolska-muzeum-dwory-karwacjanow-i-gladyszow-osrodek-konferencyjno-wystawienniczy-kasztel-w-szymbarku

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

W skansenie, o powierzchni ok. 2 ha, eksponowanych jest 15 oryginalnych budowli przeniesionych z innych lokalizacji. Wszystkie obiekty to przykłady tradycyjnej architektury ludowej występującej na terenie pogórza gorlickiego. W sąsiedztwie położony jest drewniany dworek mieszczański przeniesiony z Gorlic, w którym obejrzeć można stałą ekspozycję prezentującą tradycję dworkową tego regionu.
https://muzeum.gorlice.pl/oddzialy-muzeum/skansen-wsi-pogorzanskiej

Zagroda Maziarska w Łosiu

Zagroda Maziarska jest tradycyjną zagrodą łemkowską. Ekspozycja zagrody pokazuje historię i elementy maziarstwa takie jak: produkcje dziegciu, historię przemysłu naftowego w powiecie gorlickim ale też historię i tradycję wsi łemkowskiej, rzemiosło łemkowskie (kamieniarstwo, łyżkarstwa), wystrój chyży łemkowskiej, ubiór, narzędzi, sprzęt i ekspozycję zrekonstruowanego wozu maziarskiego.
https://muzeum.gorlice.pl/oddzialy-muzeum/zagroda-maziarska-w-losiu-filia-cerkiew-w-bartnem/qzagroda-maziarskaq-w-osiu-z-fili-cerkiew-w-bartnem

Łemkowszczyzna

Beskid Niski to nie tylko piękne krajobrazy, ale przede wszystkim to region pełen śladów historii i kultury łemkowskiej. W wielu miejscach można spotkać symboliczne drzwi do nieistniejących już wsi, cerkwie, drewniane chaty i kamienne krzyże.
Więcej na stronach:
https://www.gorlice.pl/pl/336/0/sladem-nieistniejacych-wsi-lemkowszczyzny.html
http://www.beskid-niski-pogorze.pl/region/lemkowszczyzna.php